Ruimte om jezelf te zijn

Coaching

 

In 2014 heb ik de basisopleiding tot kindercoach gevolgd en met succes afgerond. Het werken met kinderen en jongeren is iets waar ik veel plezier aan beleef. Vaak kan met kleine en eenvoudige interventies al veel worden bereikt. Kindercoaching is op zeer veel gebieden inzetbaar: 

  • faalangst
  • laag zelfbeeld
  • pestgedrag
  • hoogbegaafdheid/hoog sensitiviteit
  • leerproblemen
  • gedragsproblemen

Ik volg geen bepaalde methode, maar heb wel een uitgangspunt waar ik voor sta. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Wat in mijn ogen belangrijk is, is dat het ook de ruimte krijgt om de wereld op de eigen manier te mogen ontdekken. Strubbelingen, hobbels en problemen worden door iedereen anders ervaren en mee omgegaan. Aan ons als volwassenen de taak om kinderen te leren dit op hun eigen manier te mogen doen. 

Wat wel een leidraad is in mijn begeleiding is het gebruik van, of eigenlijk werken met, de natuur en dieren. Soms is het moeilijk om dingen heel concreet onder woorden te brengen. Door de symboliek van de natuur en het onbevooroordeelde gedrag van dieren toe te passen, kunnen situaties eerst op kleine schaal worden nagebootst en zo worden vertaald naar de belevingswereld van het kind. Dit is in veel gevallen veiliger, waardoor kinderen zich sterker voelen en meer in hun kracht zullen staan.

Hiernaast gebruik ik ook technieken vanuit het oogpunt van ACT, Acceptance and Commitment Therapy.


Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats met (een van de) ouders. Het intakeformulier vindt u hier: IntakeformulierE-mail